Έργα σε εξέλιξη

EDUNUT

Το έργο EduNUT στοχεύει στη διάδοση της μελλοντικής σκέψης σχετικά με τα συστήματα τροφίμων και στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών και των μαθητών να τα προσεγγίσουν…

View details

SOHACK

Στόχος του SOHACK είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της βιωσιμότητας, όπως η υπερκατανάλωση ενέργειας ή τροφίμων, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτό θα επιτευχθεί…

View details

Women Stem Up

Το WOMEN STEM UP στοχεύει στην αντιμετώπιση μιας βασικής πρόκλησης που σχετίζεται με το επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση STEM και, κατά…

View details

STEMSiL

Το έργο STEMSiL έχει ως στόχο να προωθήσει τις επιστήμες STEM στην εκπαίδευση κωφών και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους διερμηνείς να αναπτύξουν δεξιότητες…

View details

SIE4P.Inc

Ο στόχος του έργου SIE4P.Inc είναι να βασιστεί στο καινοτόμο και εμπειρικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Κοινωνικής Καινοτομίας (EKK) για να το καταστήσει συμπεριληπτικό…

View details