Έργα σε εξέλιξη

WELFARE

Το Erasmus+ πρόγραμμα WELFARE θα δημιουργήσει ένα δίκτυο για την κοινωνική καινοτομία στα πανεπιστήμια, και θα δώσει την ευκαιρία σε ερευνητές/-ριες και φοιτητές/-ριες, να αναπτύξουν…

View details