Απασχολησιμότητα

ENFEM

Το έργο ENFEM αποσκοπεί στη στήριξη της ένταξης των ΥΤΧ (υπηκόων τρίτων χωρών) στις τοπικές κοινότητες – και, ως εκ τούτου, στην κοινωνία γενικότερα –…

View details