Απασχολησιμότητα

FEMIN-ICT

Το έργο FEMIN-ICT επιδιώκει να αυξήσει την προβολή και την ενδυνάμωση των γυναικών στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ψηφιακή οικονομία, προωθώντας με…

View details

ENFEM

Το έργο ENFEM αποσκοπεί στη στήριξη της ένταξης των ΥΤΧ (υπηκόων τρίτων χωρών) στις τοπικές κοινότητες – και, ως εκ τούτου, στην κοινωνία γενικότερα –…

View details

ePortfolio Migrants

Το έργο ‘ePortfolio for Migrants- Supporting migrants in acquiring soft skills to develop employability and entrepreneurship’ δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην αγορά εργασίας και την…

View details

Creatives Academy

Το έργο Creatives Academy (CA) είναι ένα έργο KA2 Erasmus +, χρηματοδοτούμενο από την έκτακτη πρόσκληση «συνεργασίες για δημιουργικότητα» του covid19 για να ενδυναμώσει τους…

View details