Ψηφιακές δεξιότητες

INTERACTed

Το INTERACTed είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ενσωμάτωση διαδραστικών ψηφιακών αφηγήσεων (ΔΔΑ) για την ανάπτυξη…

View details

FEMIN-ICT

Το έργο FEMIN-ICT επιδιώκει να αυξήσει την προβολή και την ενδυνάμωση των γυναικών στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ψηφιακή οικονομία, προωθώντας με…

View details

STAND

Από την αρχή της κρίσης του Covid-19, τα σχολικά συστήματα, και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των σχολείων, προσπάθησαν να αναμορφώσουν τις μεθόδους μάθησης,…

View details

SDG LABS

Το έργο SDG Labs ενισχύει τον απώτερο στόχο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προς την επίτευξη της ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη…

View details