Ενσωμάτωση

FEMIN-ICT

Το έργο FEMIN-ICT επιδιώκει να αυξήσει την προβολή και την ενδυνάμωση των γυναικών στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ψηφιακή οικονομία, προωθώντας με…

View details

ENFEM

Το έργο ENFEM αποσκοπεί στη στήριξη της ένταξης των ΥΤΧ (υπηκόων τρίτων χωρών) στις τοπικές κοινότητες – και, ως εκ τούτου, στην κοινωνία γενικότερα –…

View details

Parents Engage

Το έργο PARENTS ENGAGE: Building bridges between schools and migrant and refugee parents in Europe αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την αναβάθμιση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που έχουν…

View details

Sign for Change

Η αποστολή του Sign for Change-Sign Language for Changemaking είναι να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα εμπόδια και να παρέχει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη των…

View details