Ενσωμάτωση

SIE4P.Inc

Ο στόχος του έργου SIE4P.Inc είναι να βασιστεί στο καινοτόμο και εμπειρικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Κοινωνικής Καινοτομίας (EKK) για να το καταστήσει συμπεριληπτικό…

View details

ENFEM

Το έργο ENFEM αποσκοπεί στη στήριξη της ένταξης των ΥΤΧ (υπηκόων τρίτων χωρών) στις τοπικές κοινότητες – και, ως εκ τούτου, στην κοινωνία γενικότερα –…

View details