Δικτύωση και Διάχυση

Αναπόσπαστες, στρατηγικές προτεραιότητες της Stimmuli, αποτελούν η συμμετοχή της σε τοπικά και διεθνή δίκτυα προς σύνδεσή της με νέους συνεργάτες καθώς και η επικοινωνία και προώθηση των αποτελεσμάτων των έργων της μέσω την συμμετοχή της σε συνέδρια, φεστιβάλ και εκδηλώσεις.