Δημιουργικότητα

YES-SI

Το έργο YES-SI_Youth Empowerment for Social Inclusion στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων, ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με την ικανότητά τους να αλλάξουν τις συνθήκες που επικρατούν…

View details

Students in Climate Action

Το έργο STUDENTS IN CLIMATE ACTION επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή,…

View details

Creatives Academy

Το έργο Creatives Academy (CA) είναι ένα έργο KA2 Erasmus +, χρηματοδοτούμενο από την έκτακτη πρόσκληση «συνεργασίες για δημιουργικότητα» του covid19 για να ενδυναμώσει τους…

View details