ΕΥΗ ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗ

Project Manager

stim

Η Εύη Κουρουμιχάκη είναι γεωπόνος και εργάζεται ως Project Manager σε έργα που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία. Συγκεκριμένα, η Εύη συντονίζει τη συμμετοχή της Stimmuli στα ακόλουθα έργα:  GreenEduLarp, FoodRescue και SDG Labs. Στο πλαίσιο αυτό, η Εύη έχει αποκτήσει εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής.

Οι προσομοίωσες ρόλων, τα παιχνίδια, τα εργαλεία ακτιβισμού κ.λπ. είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, μαθητές, φοιτητές και την ευρύτερη κοινότητα για την προώθηση της μάθησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει επίσης συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά έργα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, οργανώνοντας εμπειρίες μάθησης από ομοτιμους και τέλος, πειραματίστηκε με τεχνικές για την επανοηματοδότηση της διασύνδεσης ανθρώπου-φύσης. Η Εύη είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας, με Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική, Οικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία καθώς και ένα δεύτερο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό που αφορά την Αειφορία στην Εκπαίδευση.

[email protected]

personal email