ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΧΙΝΑ

Project Manager

Despina Schina

Η Δέσποινα Σχινά είναι εκπαιδευτικός και Project Manager της Stimmuli όπου συντονίζει έργα που εστιάζουν σε θεματικές όπως STEAM, ψηφιακός γραμματισμός, και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, η Δέσποινα συντονίζει τη συμμετοχή της Stimmuli στα ακόλουθα έργα: STAND, InterActed, ActGreenStory και Welfare. Η Δέσποινα έχει εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και στο σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, σε προγράμματα e-learning και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εφαρμογή στην τάξη. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάζει επικεντρώνονται στην ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού των εκπαιδευτικών και των μαθητών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και STEM/STEAM δεξιοτήτων καθώς και στην προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Ως εκπαιδευτικός έχει μάθει να σχεδιάζει ελκυστικούς εκπαιδευτικούς πόρους που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα παιχνίδια, η ψηφιακή αφήγηση, η κριτική, δημιουργική και υπολογιστική σκέψη κ.λπ. είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να εμπλέξει μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η Δέσποινα είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας και έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό  στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών εμβάθυνε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αποδοχή της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς, την εκπαιδευτική ρομποτική, την εκπαίδευση STEAM, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και την υπολογιστική σκέψη. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά  άρθα και κάνει αξιολόγηση σε επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

[email protected]

personal email