Φορείς αλλαγής

YES-SI

Το έργο YES-SI_Youth Empowerment for Social Inclusion στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων, ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με την ικανότητά τους να αλλάξουν τις συνθήκες που επικρατούν…

View details

Sign for Change

Η αποστολή του Sign for Change-Sign Language for Changemaking είναι να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα εμπόδια και να παρέχει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη των…

View details

FOODRESCUE

Το πρωτοποριακό έργο έρχεται να καλύψει υπάρχοντα κενά στον στόχο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζοντας την διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία για τα απορρίμματα τροφίμων.…

View details

GreenEduLARP

Το έργο GreenEduLarp στοχεύει στην χρήση του εργαλείου του EduLarp (Educational Live Action Role Playing) για την Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή. Με αυτόν τον…

View details