Φορείς αλλαγής

STEMSiL

Το έργο STEMSiL έχει ως στόχο να προωθήσει τις επιστήμες STEM στην εκπαίδευση κωφών και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους διερμηνείς να αναπτύξουν δεξιότητες…

View details

WELFARE

Το Erasmus+ πρόγραμμα WELFARE θα δημιουργήσει ένα δίκτυο για την κοινωνική καινοτομία στα πανεπιστήμια, και θα δώσει την ευκαιρία σε ερευνητές/-ριες και φοιτητές/-ριες, να αναπτύξουν…

View details