ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Project Manager

Theofilos

Ο Θεόφιλος Πουλιόπουλος έχει διδακτορικό δίπλωμα στη Αθλητική Διοίκηση με έμφαση στη καλή διακυβέρνηση και την επιχειρηματική ηθική. Ο Θεόφιλος ασχολείται επαγγελματικά με Ευρωπαϊκά έργα τα τελευταία 5 χρόνια, σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η κοινωνική καινοτομία, η εκπαίδευση και η απασχολησιμότητα. Συγκεκριμένα, ο Θεόφιλος συντονίζει τη συμμετοχή της Stimmuli στα ακόλουθα έργα: ChangeShaping Schools, BUFSIE, Sign for Change, YES-SI, SPEED, STEMSIL και Digital Firefly. Στο πλαίσιο αυτό, ο Θεόφιλος έχει σχεδιάσει και συντονίσει ερευνητικές δραστηριότητες και έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων 21ου αιώνα. Επιπλέον, ως Project Manager, έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου. Έχει επίσης εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σχετικά με την εκπαίδευση στην κοινωνική καινοτομία. Τέλος, διαθέτει προπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Αθλητική Διοίκηση και δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, το πρώτο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ternopil National Economic University και το δεύτερο στις Ολυμπιακές Σπουδές από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.

[email protected]

personal email