ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Εκπαιδεύτρια, εμψυχώτρια ομάδων, project manager

Olga

Η Όλγα Ελευθερίου είναι απόφοιτη του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσια Διοίκηση του Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου της Αλμερίας, στην Ισπανία. Είναι πιστοποιημένη Εμψυχώτρια Ομάδων με την μέθοδο της «Συνθετικής Παιγνιόδρασης» και εκπαιδευόμενη Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.

Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με θέματα μετανάστευσης, καινοτόμες πολιτικές εκπαίδευσης,  τον αστικό χώρο και την περιθωριοποίηση, την υλοποίηση πρακτικών ένταξης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τα οφέλη της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στη διαμόρφωση των στρατηγικών παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Στην Stimmuli, είναι υπεύθυνη για τα έργα YDCA και Active Youth Hub, όπου υποστηρίζει νέους από μη προνομιούχα υπόβαθρα να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους για να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας.

[email protected]

personal email