ΜΑΓΔΑ ΜΠΑΚΑΛΗ

Project Manager

Magdalini

Η Μάγδα Μπακάλη είναι Project Manager της Stimmuli με έμφαση στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, την απασχόληση, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Η Magda είναι υπεύθυνη για την έρευνα και την υλοποίηση των ακόλουθων έργων της Stimmuli: Femin-ICT (Erasmus+) ENFEM (AMIF) και Women Stem Up (Erasmus+). Σε αυτό το πλαίσιο, η Μάγδα έχει αποκτήσει εμπειρία στη διεξαγωγή ποιοτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων και αναλύσεων, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θεματικές όπως design thinking, διαπολιτισμική επικοινωνία και επιχειρηματικότητα. Έχει αποκτήσει εμπειρία στο σχεδιασμό εργαλείων, προγραμμάτων ενδυνάμωσης και καθοδήγησης για γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικά, εθνοτικα και εκπαιδευτικά υπόβαθρα με σκοπό να τις ενδυναμώσει και να τις βοηθήσει ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ξεπερνώντας τα εμπόδια που σχετίζονται με στερεότυπα φύλου. Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, σεξιστικής γλώσσας και σε θέματα φύλου στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Μάγδα είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών/Διεθνών Σπουδών από το Bard College, NY στις ΗΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Τουρκικές Σπουδές από το πανεπιστήμιο Sabanci στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.

[email protected]

personal email