ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΕΡΗ

Senior Project Manager and CCS expert

Konstantina_Karameri

Η Κωνσταντίνα Καραμέρη είναι senior Project Manager και Ερευνήτρια της Stimmuli. Διαχειρίζεται έργα που εστιάζουν στην εφαρμογή της τέχνης και της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργούς πολιτειότητας. Η Κωνσταντίνα συντονίζει τα ακόλουθα έργα: arted, Social Radio 2.0, Creatives Academy, SCIL και Refashion4Good, και έχει την επιμέλεια στα έργα ActGreenStory και GreenEduLARP. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κωνσταντίνα έχει αναπτύξει την εμπειρία της στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφώσεων για εκπαιδευτικούς και στη δημιουργία και επεξεργασία υλικού για εκπαιδευτικά εργαλεία, ενώ έχει αναπτύξει και τις ερευνητικές της δεξιότητες. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη διεπιστημονικών έργων που αξιοποιούν παρεμβάσεις δημιουργικότητας για την επίτευξη μαθησιακών στόχων και κοινωνικών δράσεων, ενώ διαθέτει εμπειρία σε πρωτοβουλίες δικτύωσης προάσπισης του πολιτισμικού και δημιουργικού τομέα.

Είναι απόφοιτος Νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑ ‘Art Law and Economy’ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

[email protected]

personal email