ΙΝΩ ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ

Project Manager

ino

Η Ινώ Κορομπόκη είναι δασολόγος περιβαλλοντολόγος με εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα (LIFE, HORIZON, BLACK SEA), εστιασμένα στην αειφορική διαχείριση των οικοσυστημάτων και την χρήση καλών πρακτικών καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και στην υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής στο αστικό περιβάλλον. Στην Stimmuli ως Project Manager διαχειρίζεται έργα που εστιάζουν στην ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και στην αειφορία στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, συντονίζει τα ακόλουθα έργα: SEA TALES, CicloSchools και GreenVET. Η Ινώ είναι απόφοιτος του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του ίδιου τμήματος, με εξειδίκευση στη Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων.

[email protected]

personal email