ΓΙΩΤΑ ΔΙΓΚΟΓΛΟΥ

Researcher and project manager

Giota-Digkoglou

Η Γιώτα Διγκόγλου είναι ερευνήτρια και Project Manager της Stimmuli. Εργάζεται σε projects που εστιάζουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αναλυτικότερα, η Γιώτα συντονίζει τη συμμετοχή της Stimmuli στα ακόλουθα έργα: Students in Climate Action, GreenGenerations, Schools Engage, SEBI, PROSPER και YDCA. Στο πλαίσιο αυτό, η Γιώτα έχει αποκτήσει εμπειρία στην υλοποίησηερευνητικών δραστηριοτήτων, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών τα οποία προωθούν την υπεύθυνη αξιοποίηση των πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον, είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με εξειδίκευση στο συνδυασμό μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων με τη θεωρία διαπραγματεύσεων στον επιχειρηματικό κόσμο.

[email protected]

personal email