ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΕΜΑΚΗ

Co-Founder and Business development manager

IRENE-KALEMAKI

Η Ειρήνη Καλεμάκη είναι συνιδρύτρια και Business Development Manager της Stimmuli. Διαχειρίζεται διεθνή και διατομεακά έργα ενώ σχεδιάζει και αναπτύσσει προτάσεις για χρηματοδότηση από την ΕΕ. Από το 2010 εργάζεται ως ερευνήτρια και project manager σε τομείς που αφορούν την κοινωνική καινοτομία, τη συμμετοχή των πολιτών, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την βιωσιμότητα και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Εν συντομία, η Ειρήνη ήταν ερευνήτρια κοινωνικής καινοτομίας στο έργο TEPSIE, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 7ο ΠΠ της ΕΕ για τη δημιουργία των θεωρητικών, εμπειρικών και πολιτικών θεμελίων της κοινωνικής καινοτομίας στην Ευρώπη. Ηταν βασική ερευνήτρια στο έργο NEMESIS, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Horizon2020, με στόχο την ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού μοντέλου για την εκπαίδευση στην κοινωνική καινοτομία, ενώ ήταν η συντονίστρια του έργου SavingFood, που χρηματοδοτήθηκε από τον Ορίζοντα2020 για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας κοινωνικής καινοτομίας για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων. Επίσης,  ήταν υπεύθυνη έργου και εθνική συντονίστρια του WeHubs, ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε από τον Ορίζοντα2020 για την υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών ενώ σήμερα είναι υπεύθυνη του έργου AfriConEu που χρηματοδοτήθηκε από τον Ορίζοντα2020 για την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας μεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης. Η Ειρήνη είναι εξωτερική εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός κέντρου δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας στην Ελλάδα. Διαθέτει μεταπτυχιακό και πτυχίο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και είναι υποψήφια διδάκτωρ με ειδίκευση στην Κοινωνική Καινοτομία και την Εκπαίδευση.

[email protected]

personal email