ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Finance Manager

Sophia Vassiliadou

Η Σοφία ασχολείται με την οικονομική διαχείριση των έργων της Stimmuli. Είναι πτυχιούχος περιβαλλοντικών επιστημών με MSc στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην Διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων, στη Διαχείριση έργων και στην Περιβαλλοντική διαχείριση. Επίσης έχει εργασιακή εμπειρία σε επιχορηγούμενα προγράμματα μη κυβερνητικών Οργανώσεων για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Άποροι, Άστεγοι, Πρόσφυγες κ.α.) καθώς και σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης (Άνεργοι, ΝΕΕΤs, κα). Τέλος έχει εργαστεί σαν εκπαιδευτικός στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

[email protected]

personal email