ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΣΙΟΥ

Co-Founder, Project Implementation and Finance Manager

sofia-kantsiou

Η Σοφία είναι η τρίτη συνιδρύτρια της Stimmuli και η Financial Manager της εταιρείας. Έχει μακρά εμπειρία  στα οικονομικά και στη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εξαιρετική γνώση στο πεδίο της διοικητικής διαχείρισης έργων, στη συγγραφή σχετικών αναφορών (monitoring and reporting), καθώς και στη δημιουργία και επιτήρηση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών προγράμμάτων. Επίσης, έχει εμπλακεί ενεργώς ως διαχειρίστρια έργων πάνω στις θεματικές της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και της κοινωνικής και «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

[email protected]

personal email