ΜΑΓΔΑ ΜΠΑΚΑΛΗ

Junior Researcher

Magdalini

Η Μάγδα είναι ερευνήτρια στη Stimmuli. Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ, την Ελλάδα και την Τουρκία. Έχει επίσης εργαστεί ως δασκάλα Αγγλικών και ως ερευνήτρια στον κλάδο της εκπαίδευσης και της γυναικείας ενδυνάμωσης. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών/Διεθνών Σπουδών από το Bard CollegeNY στις ΗΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Τουρκικές Σπουδές από το πανεπιστήμιο Sabanci στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.  Μιλά άπταιστα Αγγλικά, καλά Γαλλικά και Ισπανικά και ικανοποιητικά Ολλανδικά και Τουρκικά.

[email protected]

personal email