ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΕΡΗ

Senior Project Manager and CCS expert

Konstantina_Karameri

Η Κωνσταντίνα είναι senior Project Manager της Stimmuli, με εξειδικευμένη γνώση στον τομέα του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας (Cultural and Creative Sector (CCS). Είναι απόφοιτος Νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑ ‘Art Law and Economy’ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που εστιάζουν στη Διαχείριση Πολιτισμού, στην Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση, στον Πολιτιστικό Τουρισμό και την Κοινωνική Καινοτομία, ενώ διαθέτει επιπλέον εμπειρία σε πρωτοβουλίες σχετικές με την Προάσπιση του Πολιτισμού και της Πολιτισμικής Πολιτικής. Έχοντας εργαστεί στις Βρυξέλλες, έχει εμπλακεί στην Πολιτιστική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διεξάγει σχετικές έρευνες. Επίσης, έχει εμπειρία στη διαχείριση διαφόρων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως Creative Europe, Erasmus+, Interreg and H2020.

[email protected]

personal email