ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΕΦΗ

Co-Founder, Research and Innovation Manager

ioanna-garefi

Η Ιωάννα είναι συνιδρύτρια της Stimmuli και εργάζεται ως Senior Research and Innovation Manager. Διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρία σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και από εθνικά προγράμματα, με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ισότητας των φύλων καθώς και στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της δημιουργίας θετικού, κοινωνικού αντίκτυπου. Επίσης έχει ασχοληθεί με μελέτες και έργα που ασχολούνται με την εξέλιξη ερευνητικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην εμπειρία της, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα παρακάτω: αξιολόγηση προγραμμάτων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων καθώς και με την ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών στη σχολική εκπαίδευση, όπως η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας, το design thinking και η επιχειρηματικότητα. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και έχει αξιόλογη εμπειρία ως project manager σε ερευνητικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

[email protected]

personal email