ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Project Manager

Theofilos

Ο Θεόφιλος διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε τομείς όπως η κοινωνική ενσωμάτωση, η ενδυνάμωση των νέων, η επιχειρηματικότητα και η απασχολησιμότητα. Έχει διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επίσης, έχει συνεισφέρει στη δημοσιοποίηση ποικίλων ερευνητικών άρθρων και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους. Ακόμη, διαθέτει προπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση Αθλητισμού από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, το πρώτο στην Διοίκηση Επιχερήσεων από το Ternopil National Economic University και το δεύτερο πάνω στις Ολυμπιακές Σπουδές από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.

[email protected]

personal email