ΕΥΗ ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗ

Project Manager

stim

Γεωπόνος με Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική, Οικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία. Επί του παρόντος, παρακολουθεί το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό στη Αειφορία στην Εκπαίδευση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στις ομάδες συνάντησης και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω παιχνιδιών προσομοίωσης ρόλων. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την υλοποίηση έργων με επίκεντρο τις καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους για την Κλιματική Αλλαγή, τη Συμμετοχικότητα των Νέων και τις Πράσινες Δεξιότητες. Επιπλέον, έχει εμπειρία στη διαχείριση Προγραμμάτων Erasmus+. Έχει επίσης συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά έργα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, οργανώνοντας εμπειρίες μάθησης από ομοτίμους και, τέλος, πειραματίστηκε με τεχνικές για την επανοηματοδότηση της διασύνδεσης ανθρώπου-φύσης.

[email protected]

personal email