ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΕΜΑΚΗ

Co-Founder and Project Development Manager

IRENE-KALEMAKI

Η Ειρήνη είναι συνιδρύτρια της Stimmuli και εργάζεται ως Project Development Manager, εστιάζοντας στο σχεδιασμό νέων έργων και παρεμβάσεων σε τομείς όπως η κοινωνική καινοτομία και η συμμετοχή των πολιτών, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η βιωσιμότητα και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει εργαστεί ως ερευνήτρια, project manager και project coordinator σε πολυάριθμα projects πάνω στην Έρευνα και την Καινοτομία,  καθώς και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με υψηλό επίπεδο ποιότητας πάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, διαθέτει εκτενή γνώση των προγραμμάτων Horizon 2020 και Erasmus plus, καθώς και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων μέσω προκηρύξεων tenders.

[email protected]

personal email