ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΩΡΑΣ

External Senior Researcher

EXTERNAL-Alexandros_Nioras

Ο Αλέξανδρος συνεργάζεται ως ερευνητής και σύμβουλος με την Stimmuli. Διαθέτει προπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Μαθηματικά με εξειδίκευση στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Sussex και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας από το SPRU, Πανεπιστήμιο Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 ετών, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς επίσης και σε πολλά προγράμματα σχετικά με την αξιολόγηση πολιτικής, με σκοπό τον εντοπισμό εν δυνάμει ζητημάτων γύρω από τη μεταφορά γνώσης και τη βιωσιμότητα.