Το έργο CSS-EU επεκτείνει με επιτυχία την Εκπαίδευση για την Κοινωνική Καινοτομία στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

5

Θεσσαλονίκη, 11/1/2024

 

Το έργο ChangeShaping Schools (CSS-EU), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ διήρκησε από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2024 και σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία στην προώθηση του μοντέλου της Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Καινοτομία (Social Innovation Education) στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Το έργο CSS-EU επικεντρώθηκε στη διάχυση του μοντέλου της Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Καινοτομία, εισάγοντας μια συλλογική και συνεργατική μαθησιακή διαδικασία σχεδιασμένη να ενδυναμώνει τους μαθητές και να προωθεί την κοινωνικοπολιτική τους ενεργοποίηση. Πρωταρχικός στόχος ήταν να προωθηθεί η θετική κοινωνική αλλαγή μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, επιτρέποντας στους μαθητές να εντοπίζουν ευκαιρίες για τη δημιουργία κοινωνικής αξίας, να δημιουργούν συνεργασίες, να οικοδομούν κοινωνικές σχέσεις και να αναλαμβάνουν καινοτόμες δράσεις για πιο δημοκρατικές και βιώσιμες κοινωνίες.

Βασιζόμενο στην επιτυχία του έργου NEMESIS στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, το οποίο αρχικά εισήγαγε την Εκπαίδευση για την Κοινωνική Καινοτομία σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, το CSS-EU επέκτεινε αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό μοντέλο στην Κροατία, την Κύπρο, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Η Stimmuli, φέρνοντας και την εμπειρία από το NEMESIS, ήταν ο συντονιστής του έργου και μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους υλοποίησαν με επιτυχία μια σειρά από δράσεις και παραδοτέα που φιλοδοξούν να αφήσουν μια πολύτιμη κληρονομιά στην εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στο CSS-EU συμμετείχαν συνολικά 31 σχολεία, 143 εκπαιδευτικοί και 1400 μαθητές, προωθώντας τη συνεργασία για την ανάπτυξη ουσιαστικών έργων κοινωνικής καινοτομίας στις τοπικές τους κοινότητες. Ο αντίκτυπος του έργου επεκτάθηκε πέρα από τα σχολεία, με την ομάδα του έργου να αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας και να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για περισσότερους από 250 εκπαιδευτικούς συνολικά. Επιπλέον, 10 ημερίδες και ένα τελικό συνέδριο χάραξης πολιτικής παρουσίασαν τα επιτεύγματα του έργου, με τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται σε σημαντικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις όπως το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο PRIMERA για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, όπου πάνω από 2000 εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο ενημερώθηκαν για τα καινοτόμα σχολικά έργα του CSS-EU.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το CSS-EU συνέβαλε σημαντικά και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής. Μέσω της διαδικασίας υλοποίησης στα σχολεία, των συναντήσεων με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, του τελικού συνεδρίου και άλλων εκδηλώσεων, οι εταίροι του έργου κατάφεραν να εντάξουν στοιχεία της Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Καινοτομία στα εθνικά προγράμματα σπουδών. Για παράδειγμα, το KidHub στη Σερβία πέτυχε να εντάξει το εκπαιδευτικό μοντέλο στα εθνικά σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών. Προηγουμένως, η Stimmuli στην Ελλάδα αξιοποίησε την εμπειρία της από το έργο NEMESIS για να εισαγάγει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας την θεματική της Κοινωνικής Καινοτομίας στο πρόγραμμα «Εργαστήρια δεξιοτήτων».

Το CSS-EU αποτελεί απόδειξη της μετασχηματιστικής δύναμης της Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Καινοτομία, προωθώντας τη θετική αλλαγή στην εκπαίδευση, τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Η επιτυχία του έργου καταδεικνύει τις δυνατότητες της συνεργατικής μάθησης για τη διαμόρφωση πιο δημοκρατικών, βιώσιμων και πολιτικά ενεργών κοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.