Παρουσιαση εργου Erasmus+ CICLO_ Ενισχυοντας Δεξιοτητες Κυκλικης Οικονομιας

ciclo

H Stimmuli for Social Change σας προσκαλεί στην παρουσίαση του έργου Erasmus+ CICLO_Boosting the Circular Economy skills of the EU services. Το έργο CICLO προωθεί την ανάπτυξη ενός διαδραστικού και προσανατολισμένου στις ανάγκες συστήματος κυκλικής οικονομίας που εναρμονίζεται με την αγορά εργασίας και παρέχει ένα πακέτο κατάρτισης για τους απασχολούμενους και τους άνεργους ώστε να τους εξοπλίσει με βασικές εργασιακές δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση της ανακύκλωσης, τις διαθέσιμες ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης και επανακατασκευής προϊόντων καθώς και την επιλογή υπηρεσιών αντί προϊόντων.

Για το σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί από τους εταίρους τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΙΟ1 Οικοσύστημα Δεξιοτήτων Κυκλικής Οικονομίας και Μεθοδολογικό Πλαίσιο (eBook)

IO2 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οδηγός επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων κυκλικής οικονομίας

IO3 Πολυλειτουργική και διαδραστική πλατφόρμα – Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί ηλεκτρονικοί πόροι

IO4 Εργαλεία αξιολόγησης, πιστοποίησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων

IO5 Προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην εθνική οικονομία και στην ΕΕ – Οδηγός ορθής προσαρμογής και ανάπτυξης πολιτικών

Καθώς το έργο οδεύει προς το τέλος του, σας καλούμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και κυρίως της e-learning πλατφόρμας και σε μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και επόμενα βήματα.

Εταίροι:

LP CEKOV, Σλοβακία

Centre for Social Innovation, Κύπρος

Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, Ιταλία

IPSantarém, Πορτογαλία

Magenta Consultoría Projects S.L.U., Ισπανία

Meath Partnership, ΙρλανδίαPRISM, Ιταλία

STIMMULI for social change, Ελλάδα

Δωρεάν εγγραφές εδώ