1 Δελτιο Τυπου του εργου EDDI

εδδι1

Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου/ σχολική διαρροή είναι ένα σοβαρό ζήτημα που πλήττει πολλά παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο. Το φαινόμενο αυτό συνδέετα στενά με την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και τα προβλήματα υγείας, επηρεάζοντας αρνητικά τα ίδια τα άτομα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Το έργο «Early Digital Diagnosis and Intervention (EDDI)» στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών, των δασκάλων, και των οικογενειών τους, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις αιτίες και τις συνέπειες της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Το έργο θα αναπτύξει ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο την καταπολέμηση του προβλήματος.

Ολιστική προσέγγιση

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολιστικού σχεδίου δράσης για την δημιουργία διαγνωστικών εργαλείων που είναι ικανά να εντοπίζουν τα ενδεχόμενα προβλήματα εγκαίρως. Αυτό θα επιτρέψει στα σχολεία να προσφέρουν έγκαιρη υποστήριξη σε ευάλωτους μαθητές, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι δάσκαλοι, μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και οι οικογένειές τους. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο έργο είναι 14-18 ετών και ανήκουν κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποτελώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 300 νέων από 5 χώρες. Το εργο EDDI θα επιδιώξει την υποστήριξη τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ψηφιακών μέσων με αντικείμενο την υποστήριξη των νέων.

 

Πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, % νέων αντρών 18-24, 2009 και 2019

Η μείωση της σχολικής διαρροής και η αρνητική της επίδραση στις κοινωνίες, στην οικονομία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένας από τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης της UNESCO. Με αρκετά σχολεία να έχουν σημαντικό αριθμό μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα την δευτεροβάθμια ακόμα εκπαίδευση, ο στόχος του έργου EDDI είναι να βρει τρόπους διατήρησης των μαθητών στην εκπαίδευση.

Για μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς

Το έργο θα πραγματοποιήσει μια συγκριτική ανασκόπηση των εθνικών πρακτικών καταπολέμησης της σχολικής διαρροής και παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει χώρες με χαμηλά ποσοστά σχολικής διαρροής και άλλες με υψηλά ποσοστά. Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης στο πρόβλημα της σχολικής διαρροής.

Το έργο θα προσπαθήσει να απαντήσει στις ακόλουθες προκλήσεις:

  • Είναι σαφές ότι οι μαθητές που είναι ευάλωτοι στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου δεν συμμετέχουν πλήρως ούτε στην εκπαίδευση ούτε στην αγορά εργασίας. Γιατί; Ποιες είναι οι εμπειρίες τους; Ποιες είναι οι ανάγκες αυτής της ομάδας-στόχου;
  • Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν συγκεκριμένες προσωπικές συμπεριφορές; Γιατί δεν υποστηρίζονται αρκετά όσοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο; Γιατί τα υπάρχοντα εργαλεία και προγράμματα του σχολείου δεν ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες; Η δύναμη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση και τη λήψη μέτρων για την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη.
  • Τι θα έκανε τα προγράμματα και τα ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν τους μαθητές πιο αποτελεσματικά; Πώς επηρεάζουν οι προσωπικές εμπειρίες των μαθητών την σχολική διαρροή;

 

Λύσεις EDDI

Το έργο EDDI συγκεντρώνει καινοτόμες μεθόδους, εκαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία και παιδαγωγικές μεθόδους που προσπαθούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τους λόγους της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Το έργο θα αναπτύξει μια ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα, ένα εγχειρίδιο και μια εφαρμογή Android.

 

Ξέρατε ότι…;

  • Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ορισμένοι νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες και η κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση.
  • Εκτός από τις επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική κινητικότητα, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου συνδέεται με εκφοβισμό, βία ή μικροεγκληματικότητα.
  • Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί εμπόδιο για την επιτυχή μελλοντική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού.
  • Το 2019, το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε νοικοκυριό σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε κυμαινόταν από 11,7% στη Σλοβενία, 33,9% στη Βουλγαρία και 35,8% στη Ρουμανία. Ο μέσος όρος για την ΕΕ ήταν 22,5%.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + – Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας – για περίοδο 24 μηνών (Νοέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2022).

Website: www.projecteddi.com
Social Media Accounts

Facebook Page: https://www.facebook.com/Early-Digital-Diagnosis-and-Intervention-EDDI-344847449893790

Twitter: ProjectEddi (@EddiProject) / Twitter

Instagram Account: https://instagram.com/projecteddi?igshid=1l7un68uv50wp

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/projecteddi

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.