ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Twitter-1

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019, η Stimmuli together μαζί με την Περιφερική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και το πανεπιστήμιο   Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg οργάνωσαν ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για δασκάλους. 56 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το εργαστήριο και έλαβαν πληροφορίες και οδηγίες για το πώς να πειραματιστούν πάνω στην έννοια της “Κοινωνικής Καινοτομίας στην Εκπαίδευση (SIE)” στο δικό τους σχολικό περιβάλλον.

 

Συνολικά, οι συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ενέπνευσαν τους δασκάλους να κατανοήσουν τη σημασία της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Εκπαίδευση αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι εν λόγω συζητήσεις έφεραν στην επιφάνεια κάποιες “αναμενόμενες” προκλήσεις που οι δάσκαλοι ενδεχομένως αντιμετωπίζουν, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας των παρακάτω:

  1. Των υφιστάμενων θεμελιωμένων εκπαιδευτικών πρακτικών των δασκάλων και με της ανάγκης να αλλάξουν τον διδακτικό τους τρόπο, να μείνουν πίσω και να δώσουν στους μαθητές να είναι πιο ενεργητικοί,.
  2. Των δυσκολιών στο να κατανοήσουν την πιο ευρεία έννοια της κοινωνικής καινοτομίας
  3. Των δεδομένων στάσεων και στενών αντιλήψεων να συνδέσουν την επιχειρηματικότητα με τη σχολική εκπαίδευση.

 

Περισσότερα εκπαιδευτικά εργαστήρια σχεδιάζονται να γίνουν έτσι ώστε διαφορετικές διαδικασίες και εργαλεία να δημιουργηθούν για την ενσωμάτωση της “Κοινωνικής Καινοτομίας στην Εκπαίδευση.