ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ 7Ο EMES 2019

1-1024x512

Συμμετείχαμε επιτυχώς στο 7ο Διεθνές Ερευνητικό Συνέδριο του EMES για την Κοινωνική Επιχείρηση, το οποίο έλαβε χώρα στο Sheffield Hallam University, Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ 24-27 Ιουνίου 2019. Το θέμα του συνεδρίου ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των κοινωνικών επιχειρήσεων, με συνεργατικές και εθελοντικές πράξεις.

 

O τίτλος του άρθρου μας είναι “Προς ένα πλαίσιο μάθησης για την κοινωνική καινοτομία στην εκπαίδευση

Μπορείτε να διαβάσετε την περίληψή μας και εάν ενδιαφέρεστε να διαβάσετε όλο το άρθρο, μπορείτε να κάνετε λήψη το pdf εδώ: https://stimmuli.eu/wp-content/uploads/2019/11/ESCP-7ESCP-18-Kalemaki-Garefi-Kantsiou-Diego-Protopsaltis-Clare-Wall.pdf

 

Περίληψη

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες εκτενής βιβλιογραφία έχει δημοσιευτεί σχετικά με την Κοινωνική Καινοτομία, η Κοινωνική Καινοτομία στην Εκπαίδευση (Social Innovation Education, SIE) είναι μία καινούργια έννοια που δεν έχει διερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός που να διευκρινίζει τι ακριβώς εμπεριέχει ο όρος της Εκπαίδευσης της Κοινωνικής Καινοτομίας.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τις πρώτες προσπάθειες του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ πρόγραμμα NEMESIS να σχεδιάσει ένα μη-κανονιστικό πλαίσιο μάθησης για να ενσωματώσει την κοινωνική καινοτομία στην εκπαίδευση. Συνεπώς, ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να μιλήσει για το πώς η έννοια της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Εκπαίδευση  θεωρητικοποιείται και σχηματίζεται σαν έννοια, η βασική εκπαιδευτική φιλοσοφία της, οι αρχές που διέπουν το σχεδιασμό της καθώς και το πώς διαφοροποιείται από άλλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Οι γνώσεις που παράγονται από τη  διερεύνηση αυτών των σημείων προσφέρουν τη βάση για το σχεδιασμό ενός Πλαισίου Μάθησης γύρω από την Κοινωνική Καινοτομία το οποίο προβλέπεται να έχει έναν διπλό σκοπό: 1) από μια πρακτική πλευρά, θα λειτουργήσει ως ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντάς τους να μεταφέρουν την Εκπαίδευση της Κοινωνικής Καινοτομίας στο δικό τους περιβάλλον και 2) από μια ερευνητική σκοπιά, θα συνεισφέρει στον επιστημονικό και πολιτικό λόγο γύρω από το μέλλον της κοινωνικής καινοτομίας στην εκπαίδευση, παρέχοντας στοιχεία και σαφήνεια σχετικά με το τι εμπεριέχει η Κοινωνική Καινοτομία στην Εκπαίδευση και πώς μπορεί να ωφελήσει τον τομέα της εκπαίδευσης.