Το όραμά μας

Το όραμά μας είναι να ενδυναμώσουμε κάθε άτομο από νεαρή ηλικία με τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και αξίες έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο. Προκειμένου να κάνουμε πράξη αυτό το όραμα, αποσκοπούμε στο να αλλάξουμε την εκπαίδευση για τους νέους ανθρώπους, σχεδιάζοντας προγράμματα που καλλιεργούν την αλλαγή των στάσεων (ή αλλιώς την κουλτούρα της αλλαγής), ενισχύουν την επιχειρηματική σκέψη και προωθούν την συμπεριφορική αλλαγή (behavioral shift) για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.