ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά υλικά και προγράμματα και ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε άτομα και οργανισμούς με σκοπό να τους παρέχουμε την απαιτούμενη γνώση καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για την ενίσχυση μιας κουλτούρας κοινωνικής αλλαγής. Συνεργαζόμαστε σε διάφορους τομείς και κλάδους, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αναλυτικότερα, αναπτύσσουμε και προσφέρουμε:

  • Εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών: Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχουμε εργαστήρια/σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών (TPD workshops) με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων των δασκάλων και των καθηγητών πανεπιστημίου σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους όπως η Εκπαίδευση στην Κοινωνική Καινοτομία και η Εκπαίδευση Επιχειρηματικότητας.
  • Εκπαιδευτικά εργαστήρια και εκδηλώσεις: Οργανώνουμε και παρέχουμε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για παιδιά, με σκοπό να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα αλλαγής από μια νεαρή ηλικία.
  • Υλικό και σεμινάρια «Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή (Train the trainer: Σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική  εκπαίδευση και κατάρτιση, αναπτύσσουμε οδηγούς και υλικό για εκπαιδευτές για να τους υποστηρίξουμε σε διαφορετικούς τομείς όπως η καινοτομία και η δημιουργικότητα, η (κοινωνική) επιχειρηματικότητα  και η ενδο-επιχειρηματικότητα κ.λπ.
  • Ανάπτυξη και ενδυνάμωση νέων: Σε επίπεδο νεολαίας, διαμορφώνουμε εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων για νέους από περιθωριοποιημένα και μη προνομιούχα περιβάλλοντα για την ενδυνάμωση και την κινητοποίηση της συμμετοχής τους στην κοινότητα.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ μας στη δουλειά περιέχει βιωματικές και συνεργατικές τεχνικές μάθησης, όπως εκμάθηση που βασίζεται σε έργα, εκμάθηση σχετική με υπηρεσίες της κοινότητας κ.λπ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  της δουλειάς μας:

  1. Πρόγραμμα κατάρτισης δασκάλων με θέμα Κοινωνική Καινοτομία στην Εκπαίδευση: Ως μέρος του προγράμματός μας NEMESIS, παρέχουμε εργαστήρια κατάρτισης εκπαιδευτικών σε δασκάλους σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  2. Διοργάνωση της εκδήλωσης “Global Children’s Designathon”, στη Θεσσαλονίκη το 2019
  3. Τα μέλη της STIMMULI διαθέτουν μακρά εμπειρία πάνω στην κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων των νέων επιχειρηματιών καθώς και των υπευθύνων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα και τη διεθνοποίηση.